Norway
Bygg Forsikring & Payroll Aon Norway

Bygg og anlegg

Få bransjer er så utsatt for konjunkturer som byggenæringen. Et stort antall ansatte og mange utsatte stillingskategorier gjør at bransjen har spesielle behov for personforsikringer og andre personalløsninger. God risikostyring gir samtidig nye muligheter.


Underforsikret? Overforsikret?

I byggenæringen er personalkostnadene en betydelig faktor. Kostbare personalforsikringer er en del av dette bildet. Forsikringsselskapene benytter som regel de høyeste tariffene, til tross for at bransjen investerer betydelige ressurser i HMS og andre tiltak som reduserer sannsynligheten for alvorlige personskader.

Undersøkelser vi har gjort viser at de fleste sannsynligvis betaler alt for mye for personalforsikringene. Men bildet har også en annen side: Noen har ikke de riktige forsikringene på plass i det hele tatt.

Det er viktig å vite om man har riktig forsikring. Bedrifter som er overforsikret kaster bort penger og svekker sin konkurranseevne. Bedrifter som er underforsikret tar en risiko de sannsynligvis ikke har råd til. Vi har mange store oppdragsgivere i byggenæringen og vet hva som behøves, og hva det bør koste!

Trygghet for de ansatte

Vårt fagmiljø for personalløsninger syr sammen fullstendige pensjons- og personalforsikringsordninger for ansatte på alle nivåer. På denne måten skapes et program av ansattegoder tilpasset behovene på den enkelte arbeidsplass. Mer om våre personalløsninger. 

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.