Norway
Forsikring for butikk og detaljhandel Aon Norway

Butikk og detaljhandel

Det er en spennende tid for varehandelen i Norge. Mange bransjer er fremdeles preget av spenninger mellom detaljister og grossister. Konsolidering og internasjonalisering gir stadig nye konstellasjoner og bryter opp tradisjonelle relasjoner.

Gode betjeningskonsepter

Handel og servicenæringen kjennetegnes av store volumer og mange enheter. I forsikringssammenheng betyr dette mye arbeid. Sentralt i vårt konsept for disse gruppene står derfor effektive administrasjonssystemer og gode betjeningskonsepter. Enkelt, fleksibelt og behovsrettet er nøkkelord i vår tilnærming til disse gruppene.

Betydningen av skadeovervåkning

Stort volum og mange enheter betyr også hyppig skadefrekvens. Her finnes et stort potensial for forbedring. I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet avslører trender i skadestatistikken, og kan blant annet benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser. Vi har også tilgang til et betydelig historisk bransjerelatert statistikkmateriale opparbeidet gjennom våre mange oppdrag for handel og servicenæringen.

Hva med franchisetakere?

Franchisemedlemmer i kjeder krever spesiell tilnærming. Et skreddersydd forsikringsprogram, med gode priser, effektive administrasjonssystemer og et godt betjeningskonsept blir raskt et viktig element i franchisegivers tilbud. Vi har betydelig erfaring med forsikringsløsninger for franchisetakere i varehandelen.

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost post@aon.no for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres personforsikringer.