Norway
Bedriftsforsikring | Aon Norway

Bedriftsforsikring

For finansnæringen står utfordringene i kø. Mye dreier seg om å kunne tolke det som skjer i samfunnet, blant forbrukere, i næringslivet og i offentlig sektor. Finansnæringen er tross alt en viktig premissgiver.

Uensartet gruppe, ulike behov

Finansnæringen er en uensartet gruppe av virksomheter. Noen er veldig spesialiserte, mens andre favner vidt med hensyn til aktiviteter og engasjementer. Felles er behovet for å avdekke risikoen for økonomisk tap som følge av uheldige disposisjoner og feil ved rådgivning. 

Tilpassete produkter

Finansnæringens spesielle forsikringsbehov avhjelpes i hovedsak ved formuesskadeforsikring/profesjonsansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring og styreansvarsforsikring.

Slike forsikringer kombineres gjerne og er særskilt tilpasset bedriftens virksomhet. Det etableres spesialdekninger som Financial Institusions Bond eller Bankers Blanket Bond, og profesjonsansvarsforsikringene er oftest innrettet etter hvorvidt man driver med rådgivning, megling, forvaltning eller salg av andre finansielle tjenester. Mer om våre tjenester innen ansvar og formuesskade.

Salg av forsikringsprodukter til kundene

Banker og finansieringsselskaper kan med hell knytte forsikringsprodukter til egne produkter og tjenester. Eksempler er betalingsforsikring knyttet til lån, og forsikring av leasete produkter. Slike løsninger gir ikke bare ekstra trygghet for långiver og låntaker, men bidrar også til å styrke båndene mellom bank og kunde. Mer om våre løsninger for grupper og individuelle. 

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.